Ogłoszenie

Prezydent Miasta Lublin informuje, ża na terenie miasta Lublin funkcjonują jednostki nieodpłatnego poradnictwa

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33945091
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA LUBLIN

SzczegółyINFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Zgodnie z treścią art. 8a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Prezydent Miasta Lublin informuje, że na terenie miasta Lublin funkcjonują jednostki nieodpłatnego poradnictwa, które obejmują w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze
z podmiotami rynku finansowego. Informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach
i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu znajdują się na stronie www.bip.lublin.eu
w zakładce Urząd Miasta Lublin >>> Nieodpłatna pomoc prawna >>> jednostki nieodpłatnego poradnictwa.
Na terenie miasta Lublin funkcjonuje również 14 punktów, w których przez 5 dni
w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest dostępny na stronie www.bip.lublin.euw zakładce Urząd Miasta Lublin >>> Nieodpłatna pomoc prawna.
Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:
- za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin - rezerwacja wizyt poprzez zakładkę https://rezerwacja.lublin.eu,
- telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna
w godzinach 7.30-15.30).
33945091
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: