Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Mrągowskiego zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania

warmińsko-mazurskie, Mrągowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33953461
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyMrągowo, 16.09.2019 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a, art.124b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
Starosta Mrągowski
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu zobowiązania właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 27-89, obręb Wierzbowo gmina Mrągowo do udostępnienia jej w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii sieci elektroenergetycznej. Stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.
Wicestarosta
Paweł Długoborski
33953461
drukuj ogłoszenie