Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Kuligowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8500 zł

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157266
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE


W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 991/19/K Sąd zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Kuligowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych), w tym kwoty 500 zł (pięćset złotych) tytułem odszkodowania i kwoty 8000 zł (osiem tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia, orzeczonych na rzecz Moniki Naczki wyrokiem Sądu Okręgowego III Wydziału Karnego z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. III K 211/16/K.

W związku z powyższym wzywa się wierzyciela, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrał depozyt.

 

 

drukuj ogłoszenie