Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w miejscowości Pcim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157268
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że z wniosku Marka Luberda, pod sygnaturą akt I Ns 379/19, zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działki nr 12292 (odpowiadającej pgr 12607), położonej w miejscowości Pcim, Gmina Pcim, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej LWH 280, w którym jako właściciele wpisani są:
• Katarzyna z Ziębów Marszalikowa w 189/336 części,
• Jakub Marszalik, syn Michała w 49/336 części oraz w 98/336 części.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ww. osoby lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili własność lub następstwo prawne, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie