Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy postępowanie o nabycie spadku po Piotrze Szymańskim, zm. 24.04.2015 r. w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33954625
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
A. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza,
że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 590/19, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Poznaniu - o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Szymańskim, synu Jana i Danuty, zmarłym dnia 24 kwietnia 2015 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Swarzędzu.
Sąd wzywa spadkobierców po Piotrze Szymańskim, synu Jana i Danuty, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 590/19, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Piotrze Szymańskim, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Piotrze Szymańskim, synu Jana i Danuty.
33954625
drukuj ogłoszenie