Ogłoszenie

Starosta Pabianicki infromuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposadających osobowości prawnej projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dancyh dotyczących gruntów budynków i lokali obrębu Czołczyn gminy Lutomiersk

łódzkie, Lutomiersk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33954783
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH

SzczegółyINFORMACJA: Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Pabianicki informuje
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych dotyczących gruntów, budynków i lokali dla obrębu Czołczyn, gminy Lutomiersk.
Dokumentacja zostanie wyłożona do wglądu w dniach od 21 października do 12 listopada br. dla obrębu Czołczyn w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25, pok. 5.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.
33954783
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: