Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie II Ns 552/18 z wniosku Skarbu Państwa toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez przemilczenie własności nieruchomości położonej w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33954994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie II Ns 552/18 z wniosku Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lublin, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez przemilczenie własności nieruchomości, położonej w Lublinie przy placu Izaaka Singera, oznaczonej jako działka nr 29/1, której ostatnim znanym właścicielem był Mojżesz - Lejzor Frydlender, syn Herszy.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Mojżesza - Lejzora Frydlendera, syna Herszy, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez przemilczenie własności nieruchomości.
33954994
drukuj ogłoszenie