Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach pod sygn. akt I Ns 140/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Kazimierz Dolny o stwierdzenie, że Gmina Kazimierz Dolny nabyła z dniem 1 października 2016 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości położonych w Kazimierzu Dolnym

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33955134
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach
pod sygnaturą akt I Ns 140/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Kazimierz Dolny z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Puławskiego, Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym i innych o stwierdzenie, że Gmina Kazimierz Dolny nabyła z dniem 01 października 2016 roku przez zasiedzenie własność nieruchomości położonych w Kazimierzu Dolnym, stanowiących ulicę Mały Rynek, a oznaczonych w aktualnej ewidencji gruntów numerem 1140 o powierzchni 0,0077 ha, numerem 1124/2 o powierzchni 0,0070 ha, numerem 1136/2 o powierzchni 0,0109 ha, numerem 1136/3 o powierzchni 0,0347 ha, numerem 1136/4 o powierzchni 0,0076 ha. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności zaś następców prawnych pierwotnych właścicieli tych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33955134
drukuj ogłoszenie