Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego - sygn. akt I Ns 992/19/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33955172
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 992/19/K Sąd zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Kuligowi
na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.200 zł (osiem tysięcy dwieście złotych) w tym kwoty 200 zł (dwieście złotych) tytułem odszkodowania i kwoty 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia orzeczonej na rzecz Anny Nowak wyrokiem Sądu Okręgowego III Wydziału Karnego z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. III K 211/16/K.
W związku z powyższym wzywa się wierzyciela, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrał depozyt.
33955172
drukuj ogłoszenie