Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomosci połozonej w Oświęcimiu - sygn.akt I Ns 22/18

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33955193
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 22/18 z wniosku Gminy Oświęcim, przy uczestnictwie Anieli Toporczyk, Józefy Malickiej, Łukasza Kulczyka, Krzysztofa Kała, Agaty Kała, Magdaleny Babińskiej, Danuty Krutak-Kulczyk
o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę, przez zasiedzenie, własności nieruchomości położonej w Oświęcimiu, obręb Babice, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, a składającej się m.in. z części działek o numerach:
dz. 1711/2 o powierzchni w całości 0,2318 ha, objętej wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostę Oświęcimskiego za nr. jednostki rejestrowej G1410, w którym jako właściciel wpisany jest Wiktor Kulczyk syn Józefa i Anieli, a dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1E/00001991/4, w której ujawnionym właścicielem jest Wiktor Kulczyk syn Józefa i Anieli,
dz. 1692 o powierzchni w całości 1,0614 ha, dz. 1693 o powierzchni w całości 0,0525 ha, objętych wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostę Oświęcimskiego za nr. jednostki rejestrowej G1420, w którym jako współwłaściciele wpisani są: Józefa Malicka, w 3/8 cz., Józef Malicki, w 1/8 cz. i Aniela Toporczyk, w 1/2 cz., a dla których w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzony jest wykaz hipoteczny Lwh 100 gm. kat. Babice, w którym ujawnionymi współwłaścicielami pozostają: Aniela z Barusiów Toporczykowa, w 1/2 cz., Józef Malicki, w 1/8 cz., nieletnia Józefa Malicka, w 3/8 cz.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33955193
drukuj ogłoszenie