Ogłoszenie

Postępowanie o umorzenie utraconego dokumentu - sygn. akt I Ns 910/19/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33955704
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym do sygnatury akt I Ns 910/19/K, z wniosku Newberg Investments spółki z o.o. S.K.A. w Krakowie toczy się
postępowanie o umorzenie utraconego dokumentu
obejmującego 41 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 06414 do 06454 wyemitowanych przez Biprocemwap Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, KRS 0000171886. W związku z tym wzywa się wszystkich roszczących sobie prawa do dokumentu, aby zgłosili swoje prawa i złożyli w tut. Sądzie wyżej opisany dokument w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie dokument ten zostanie umorzony.
33955704
drukuj ogłoszenie