Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 266/19 toczy się postępowanie z wniosku Mai Bardzel i Patrycji Bardzel o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Stanisławie Tumiłowiczu

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33955452
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 266/19 toczy się postępowanie z wniosku małoletnich Mai Bardzel i Patrycji Bardzel reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego w osobie ojca Piotra Bardzel z udziałem Sławomira Tumiłowicza
o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Stanisławie Tumiłowiczu,
zmarłym w dniu 13 listopada 2011 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie przy ulicy Kresowej. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33955452
drukuj ogłoszenie