Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33956259
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-315 Bydgoszcz
Ulica
Schulza 5
Nr telefonu
523045328
Email
m.liebner@kpec.bydgoszcz.pl

SzczegółyRada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020
w pełnym zakresie w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Biegłych rewidentów zapraszamy do składania ofert, które winny zawierać:
wynagrodzenie netto,
określenie możliwości osobistego wykonania czynności kontrolnych przez biegłego,
dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości, badaniu sprawozdań finansowych i praktykę w energetyce cieplnej,
Badanie sprawozdania winno odbywać się w siedzibie Spółki.
Termin wykonania badania i przedłożenia raportu:
za rok 2019 do 31 marca 2020 roku,
za rok 2020 do 31 marca 2021 roku.
Oferty prosimy przesyłać na adres Spółki:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
lub dostarczyć w zamkniętych kopertach bezpośrednio do kancelarii Spółki w terminie do 18 października 2019 roku.
Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem: "Rada Nadzorcza"
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Małgorzata Liebner
tel. 52 30 45 328, e-mail: m.liebner@kpec.bydgoszcz.pl
33956259
drukuj ogłoszenie