Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 446/19 z wniosku Spółdzielni Budowalno - Mieszkaniowej Oaza wzywa aby spadkobiercy Czesława Juścińskiego zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33956854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 446/19
z wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Oaza" z siedzibą w Lublinie z udziałem Dariusza Juścińskiego i Tomasza Juścińskiego
wzywa, aby spadkobiercy Czesława Juścińskiego, zmarłego w dniu 9 stycznia 1981 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lublinie, syna Jana i Józefy, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33956854
drukuj ogłoszenie