Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomosci połozonej w Spytkowicach - sygn. akt I Ns 796/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33958668
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludżmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 796/19
toczy się postępowanie z wniosku Józefa i Ewy Ziobro o zasiedzenie nieruchomości położonej w Spytkowicach, gmina Spytkowice, oznaczonej jako działka ewid. nr 3199/2 o pow. 0,0516 ha, powstała z dawnych parcel gruntowych 3199/1 i 3200/2 (lwh 38 cd. księga wieczysta NS1T/00113272/6).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Anielę Bielakówną, Władysława Cisonia i Anielę Cisoniową bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33958668
drukuj ogłoszenie