Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomosci połozonych w Węglówce - sygn. akt I Ns 964/15

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33959682
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myslenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Stanisława Oleska i Teresy Olesek zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 964/15 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Węglówce składających się z:
- pgr. 3920/1 powstałej z pgr. 3920 obj. Lwh 246 (własność wpisana jest na rzecz: Józefa Oleska, Jana Smyksy, Marii Kuchnia, Aleksandry Kozak) współtworzącej wraz z pgr. 3921/6 obj. KW KR2Y/00023908/0 (własność wpisana na rzecz Stanisława Oleska i Teresy Olesek) dz. ew. nr 1257
- pgr. 3888/1 powstała z pgr. 3888, pgr. 3918/1 powstał z pgr. 3918, pgr. 5816/1 powstała z pgr. 5816 obj. Lwh 246 współtworzące z pgr. 3898/4 obj. KW KR2Y/00023908/0 dz. ew. 1269
- dz. ew. 1281 odp. pgr. 3879/2, 3883, 5813, cz. pgr. 3887, cz. pgr. 5814, cz. pgr. 5815 objętych Lwh 246 i AWZ 393/77 oraz cz. pgr. 3882/1 obj. AWZ 393/77 powstałej z pgr. 3882 obj. Lwh 246
- dz. 1300, odp. cz. pgr. 3884, cz. pgr. 5814 obj. Lwh 246 i AWZ 393/77 oraz cz. pgr. 3882/1 obj. AWZ 393/77 powstałej z pgr. 3882 obj. Lwh 246
- dz. ew. 1308 odp. cz. pgr. 3873, cz. pgr. 3877 obj. Lwh 246 i AWZ 393/77
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych w Lwh 246 jako właściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33959682
drukuj ogłoszenie