Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości - sygn. akt I Ns 1219/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33959692
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydziale I Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 1219/18/K toczy się postępowanie z wniosku Adelajdy Hyli przy uczestnictwie Bronisława Hyli, Stanisława Kaputy, Adeli Igły, Danuty Czechowskiej i Krzysztofa Hyli o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawczyni Adelajda Hyla wniosła o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz:
1) 1/2 udziału w nieruchomości objętej LWH 928 składającej się z parcel katastralnych 1. kat 1104, 1105, 1107, 1108, gm. Katastralna Liszki, wchodzącej obecnie w skład działki numer 1756, własności Anieli Kosycarzówny i Stanisława Hyli po 1/2,
2) 1/2 udziału w nieruchomości objętej LWH 553 składającej się z parcel katastralnych 1. kat 1112, 1113, gm. Katastralna Liszki, wchodzącej obecnie w skład działki numer 1756 o powierzchni 0,69 ha, własności Anieli Kosycarzówny i Stanisława Hyli po 1/2,
3) 5/8 udziału w nieruchomości w postaci działki numer 530, o powierzchni 0,41 ha powstałej z parceli katastralnej 1. kat 307/1, 307/2 i 307/6, objętych LWH 884, gm. Katastralna Rączna, własności Anny z Molaków Kowalikowej w 10/64 części, Katarzyny z Kowalików Kosycarzowej w 2/64 częściach, Agnieszki z Kowalików - Steczkowej w 2/64 części, Marii Pylowej-Suchanowej w 2/64 części, Agnieszki Kosycarzówny w 3/8 częściach i Stanisława Hyli w 3/8 częściach,
4) całości nieruchomości stanowiącej działkę numer 1744, o powierzchni 0,16 ha powstałej z parceli katastralnej 1. kat 1114/9, objętej LWH 611, gm. Katastralna Liszki, własności Andrzej Kosycarza.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33959692
drukuj ogłoszenie