Ogłoszenie

Postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości połozonej w Maniowach - sygn. akt I Ns 767/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33959693
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy trag
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 767/19 toczy się postępowanie z wniosku Jana Kubicza o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Maniowach, gmina Czorsztyn, oznaczonej jako działka ewid. nr 783/5, powstałej z parcel: nr 1181/5 (lwh 1102 cd. księga wieczysta NS1T/00010357/4), 1188/5 (lwh 49 cd. księga wieczysta NS1T/00009015/5), 1189/13 i 1189/7 (lwh 1229), 1195/5 (lwh 748).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Wojciecha Plewę, Albinę Pawlikowską, Marię Bukowską, Jana Pastuszka, Mariannę Brzana, Józefa Brzany, Marię Kłapacz, Józefa Bednarczyka, Bronisławę Kuchlerską-Jaworską, Marię Bednarczyk, Franciszka Pawlikowskiego, Andrzeja Bednarczyka, Stanisławę Bednarczyk, Jakuba Plewę, Annę Plewę, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33959693
drukuj ogłoszenie