Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż dokonano zmiany na liście wierzytelności FTK Sp. z o.o.

lubelskie, Krasnystaw

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33959818
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zawiadamia, iż postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 30 sierpnia 2019 r. sygn. akt IX GUP 13/18, dokonano zmiany na liście wierzytelności FTK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złożonej przez syndyka w dniu 31 grudnia 2018 r. , w ten sposób ,że w poz. 34 listy wierzytelności w trybie art. 261 ustawy prawo upadłościowe zmieniono informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności zgłoszonej przez Bank Polskiej Spółdzielczości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w zakresie oznaczenia rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Polskiej Spółdzielczości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Rejestrze Zastawów [k.1108-1110] poprzez następujące ich oznaczenie:
- nr 49 1930 1725 2008 3016 5540 0001 wpisany przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów pod pozycją 2415423,
- nr 22 1930 1725 2008 3016 5540 0002 wpisany przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów pod pozycją 2414434,
- nr 92 1930 1725 2008 3016 5540 0003 wpisany przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów pod pozycją 2411762
33959818
drukuj ogłoszenie