Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym toczy się postępowanie pod sygn. akt VIII Ns 769/18 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960228
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KIELCACH VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa pod sygn. akt VIII Ns 769/18 z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w likwidacji
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach:
459/2 o powierzchni 1,3522 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00012624/4,
465/2 o powierzchni 0,4372 ha, nr 466/2 o powierzchni 0,5576 ha, 472/4 o powierzchni 1,0111 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00000442/7,
nr 473/2 o powierzchni 1,0195 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczysta nr KI1L/000002308/0,
nr 478/2 o powierzchni 1,0396 ha, nr 187/3 o powierzchni 1,9279 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/000003352/0 - położonych w gminie Strawczyn, obręb 009 Promnik, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33960228
drukuj ogłoszenie