Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie własności nieruchomoci położonych w Bychawie

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33960424
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 345/19
toczy się postępowanie z wniosku Joanny Osinowskiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie własności nieruchomości
położonych Bychawa Miasto, gmina Miasto Bychawa, powiat lubelski oznaczonych ewidencyjnie nr 244/3 o powierzchni 0,0626 ha, nr 458 o powierzchni 0,0178 ha, nr 459 o powierzchni 0,0554 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej, ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33960424
drukuj ogłoszenie