Ogłoszenie

Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jana Matejki 1 w Przemyślu.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960803
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

SzczegółyPrzemyśl, dnia 17 października 2019 r.
MK.6840.41.2019
SPROSTOWANIE
ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana Matejki 1,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1189 o powierzchni 0,2682 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00002328/9, położonej przy ul. Jana Matejki 1 w Przemyślu, ogłoszonym na dzień 18 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, w następujący sposób: w pkt. 8 ogłoszenia wiersz trzeci i czwarty otrzymuje brzmienie:
cena budynku: 456 300,00 zł
cena gruntu: 843 700 zł.
Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 10 października 2019 r. znak MK.6840.41.2019 pozostają bez zmian.
33960803
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: