Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Paryskiej

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960339
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyI N F O R M A C J A
Burmistrz Solca Kujawskiego,
stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. 23 Stycznia nr 7, na okres 21 dni, tj. od dnia 17.10.2019r. do 07.11.2019r., został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz obejmuje :
Nieruchomość gruntową, położoną w Solcu Kujawskim, na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Paryskiej, stanowiącą działkę ewidencyjną: nr 1055/4 o powierzchni 0,2774 ha.
33960339
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: