Ogłoszenie

Nabór wniosków na wsparcie projektów w zakresie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960972
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wsparcie projektów w zakresie ochrony gatunków
i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
Oś priorytetowa 4 "Środowisko"
Działanie 4.5 "Ochrona przyrody"
Poddziałanie 4.5.1 "Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody"
Nabór nr RPWP.04.05.01-IZ.00-30-002/19
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
a) JST i ich związki;
b) Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
c) Samorządowe osoby prawne;
d) Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
e) Szkoły wyższe;
f) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
g) Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.
Na co?
Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).
Kiedy:
Nabór od 29 listopada 2019 r. od godziny 7.30 do 31 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
33960972
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: