Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie o zasiedzienie służebności drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Krakowie Podgórzu.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. XII Ns 637/19/P z wniosku Lucyny Nowakowskiej, Mariusza Kękusia i innych o zasiedzenie służebności drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Krakowie-Podgórzu, obr. ewid. P-91, oznaczonej jako działka nr 207/1 wywodzącej się z parceli objętych Lwh 268 Rajsko na rzecz każdoczesnych nieruchomości stanowiących działki nr 209/6, 209/7, 209/5, 211/3, 211/4 i 209/2 (wszystkie jedn. ewid. Podgórze, obr. ewid. P-91).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Marii ze Stanków Węglowskiej, Wacława Stanka, Ireny Mendlowej, Józefa Bobali jako współwłaścicieli nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie o zasiedzenie, i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie służebności, jeśli zostanie ono udowodnione.
33960994
drukuj ogłoszenie