Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód toczy się postępowanie o stiwerdzenie nabycia przez wnioskodawców udziału 4/36 we współwasności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 20

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33961269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
toczy się postępowanie w sprawie I Ns 249/14 z wniosku Adama Derewicza, Piotra Derewicza i Marii Derewicz o stwierdzenie nabycia przez nich,
w częściach równych, udziału 4/36 we współwłasności nieruchomości w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 20, objętej księgą wieczystą kw nr LU11/00110025/3. Wzywa się wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia udziału w tym postępowaniu i wykazania swoich praw do tego udziału, w przeciwnym razie stwierdzone zostanie zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33961269
drukuj ogłoszenie