Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 82/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Szramek

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157407
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Raciborzu, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 82/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Szramek, mającej ostatnie stałe miejsce zamieszkania w Raciborzu, zmarłej w dniu 15 marca 2015 roku w Raciborzu.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Raciborzu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie