Ogłoszenie

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy Daniela Geblera (Gebler) uznaje winnego popełnienia czynów.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960812
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-736 Poznań
Ulica
Hejmowskiego 2
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

SzczegółyWYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 września 2018 r.
Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSO Katarzyna Wolff
Protokolant: Katarzyna Głowacka
w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu J. B.
po rozpoznaniu w dniach: 2.11.2017 r., 24.11.2017 r., 8.02.2018 r., 11.07.2018 r., 17.09.2018 r., 28.09.2018 r.
sprawy
Daniela Geblera (Gebler), syna H. i K. z domu T., urodzonego (...) w W., niekaranego
oskarżonego o to, że:
I.
w dniu 16 czerwca 2014 roku w Z. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić D. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za jej syna, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej syna Ł. T. i zażądali od niej kwoty 65 000 złotych w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji przy przekazywaniu pieniędzy,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk
II.
w dniu 16 czerwca 2014 roku w C. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili W. F. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za jej rodzinę oraz policjanta wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej syna B. F. i uzyskali od niej kwotę 29 000 złotych na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
III.
w dniu 20 maja 2014 roku w T. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili G. S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za jej córkę oraz policjanta, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej córkę I. S. (1) i uzyskali od niej kwotę 70 000 złotych na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
IV.
w dniu 29 maja 2014 roku we W. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili K. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za jej siostrzenicę oraz policjanta, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej siostrzenicę i uzyskali od niej kwotę 23 000 złotych na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
V.
w dniu 10 maja 2014 roku w G. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili Z. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za jego córkę oraz policjanta, wprowadzili go w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jego córkę M. P. i uzyskali od niego kwotę 23 500 złotych na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
VI.
w dniu 15 maja 2014 roku w Ż. woj. (...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, usiłowali doprowadzić B. K. (1), K. S. (2), K. M. (1), G. L., W. R., K. S. (3), C. K., M. J., M. D., K. T., M. R., S. S. (1), L. W. i M. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za członków ich rodzin, wprowadzili je w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy - w nieustalonej wysokości od B. K. (2), w nieustalonej wysokości od K. S. (2), w nieustalonej wysokości od K. M. (2), co najmniej 10 000 zł od G. L., co najmniej 90 000 zł od W. R., w kwocie 170 000 zł od K. S. (3), w kwocie 70 000 złotych od C. K., w kwocie 62 000 złotych od M. J., w kwocie 6000 złotych od M. D., w kwocie co najmniej 1500 złotych od K. T., w kwocie 78 000 złotych od M. R., w kwocie 40 000 złotych od S. S. (1), w nieustalonej kwocie od L. W. i w kwocie 5000 złotych od M. K. (2), lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak środków finansowych u pokrzywdzonych lub ujawnienie przez nich próby oszustwa, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
VII.
w dniu 15 maja 2014 roku w Ż. woj. (...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, usiłował doprowadzić Z. P., J. M., Z. W. i J. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za członków rodzin, wprowadzili je w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy - w wysokości 80 000 złotych od Z. P., w wysokości 100 000 złotych od J. M., w nieustalonej wysokość od Z. W. i w wysokości 50 000 złotych od J. T., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak środków finansowych u pokrzywdzonych lub ujawnienie próby oszustwa, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
VIII.
w dniu 11 czerwca 2014 roku w S. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili K. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za jej męża oraz policjanta, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej męża i uzyskali od niej kwotę 2 500 EURO, tj. 10 289,25 złotych, na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
IX.
w dniu 5 maja 2014 roku w W. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili K. M. (3) i S. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za policjanta, wprowadzili ich w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego z udziałem ich córki i uzyskali od niego kwotę 20 000 złotych na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
X.
w dniu 3 czerwca 2014 roku w G. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili Z. i M. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za ich syna i policjanta, wprowadzili ich w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez ich syna i uzyskali od pokrzywdzonych kwotę 40 000 złotych na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
XI.
w dniu 3 czerwca 2014 roku w G. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić K. A. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za synową, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy w wysokości co najmniej 13 000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na ujawnienie próby oszustwa przez pokrzywdzoną, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk
XII.
w dniu 3 czerwca 2014 roku w G. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić K. P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za synową, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej syna i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy w nieustalonej wysokości, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak środków finansowych przez pokrzywdzoną, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk
XIII.
w dniu 4 czerwca 2014 roku w G. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić M. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za syna, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy w wysokości co najmniej 75 000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na ujawnienie próby oszustwa przez pokrzywdzoną i brak przez nią środków finansowych, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk
XIV.
w dniu 5 czerwca 2014 roku w P. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili K. A. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za członka rodziny i policjanta, wprowadzili ich w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez jej syna i uzyskali od pokrzywdzonej kwotę 50 000 złotych, 400 EURO i 685 funtów brytyjskich, tj. łącznie 55 121 złotych, na odszkodowanie dla pokrzywdzonych z tytułu wypadku, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
XV.
w dniu 15 czerwca 2014 roku w P. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić K. A. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za członka rodziny, wprowadzili ją w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy w wysokości co najmniej 79 000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na ujawnienie próby oszustwa przez pokrzywdzoną i brak przez nią środków finansowych, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk
XVI.
w dniu 15 maja 2014 roku w M. i S. woj. (...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru usiłowali doprowadzić J. J., K. A. (4), K. J. (1), K. J. (2), I. S. (2), I. W., K. W. (2) i U. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za członków rodzin, wprowadzili je w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy w nieustalonej kwocie od J. J., w kwocie 70 000 złotych od K. A. (4), w kwocie 40 000 złotych od K. J. (1), w nieustalonej kwocie od K. J. (2), w nieustalonej kwocie od I. S. (2), w kwocie 70 000 złotych od I. W., w nieustalonej kwocie od K. W. (2) i w kwocie 20 000 złotych od U. K., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak środków finansowych u pokrzywdzonych lub ujawnienie przez nich próby oszustwa, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
XVII.
w dniu 23 maja 2014 roku w M. woj. (...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru usiłowali doprowadzić J. K. (1) i M. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że w rozmowie telefonicznej, podając się za członków rodzin, wprowadzili ich w błąd co do zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego przez osobę bliską i zażądali w zamian za odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych z tytułu wypadku pieniędzy w kwocie 80 000 złotych od M. M. (1) i 80 000 złotych od J. K. (1), lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak środków finansowych u pokrzywdzonych lub ujawnienie przez nich próby oszustwa, przy czym rola Daniela Geblera w popełnieniu przestępstwa polegała na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazaniu współsprawcom,
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
1.
Oskarżonego Daniela Geblera uznaje za winnego popełnienia czynów opisanych wyżej w pkt I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XIV z tą zmianą, iż przyjmuje, że czyn z pkt I oskarżony popełnił na szkodę D. T., a rzekomy wypadek miał spowodować Ł. T., oraz z tą zmianą, że czyn z pkt II popełniony został w dniu 16 maja 2016 r., a czyn z pkt V w dniu 9 maja 2014 r., natomiast czyn z pkt XIV popełniony został na szkodę K. A. (5), przyjmując, że czyny te stanowią ciąg przestępstw, tj. czynów z art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 14 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności
2.
Oskarżonego Daniela Geblera uniewinnia od zarzutu popełnienia przestępstw wskazanych wyżej w punktach: VI, VII, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII
3.
Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wyżej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 16 czerwca 2014 roku godz. 11.50 do dnia 4 września 2014 roku godz. 9.42
4.
Na podstawie art. 46 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami opisanymi wyżej w punkcie 1 poprzez zapłatę na rzecz:
W. F. kwoty 29 000 złotych,
G. S. kwoty 70 000 złotych,
K. S. (1) kwoty 23 000 złotych,
Z. D. kwoty 23 500 złotych
K. W. (1) kwoty 2 500 euro,
K. M. (3) kwoty 20 000 złotych,
Z. i M. S. (1) kwoty 40 000 złotych,
K. A. (5) kwoty 50 000 złotych, 400 euro i 685 funtów brytyjskich
5.
Na podstawie art. 43 b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego sentencji w Gazecie (...) oraz w (...) dodatku Gazety (...) na koszt oskarżonego
6.
Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu w części uniewinniającej obciąża Skarb Państwa, a na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz. 223 ze zmianami) zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w części skazującej oraz opłaty;
SSO Katarzyna Wolff
Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydział Karny informuje, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21.05.2019 r. kara łączna została podniesiona do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
33960812
drukuj ogłoszenie