Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości połozonej w Nowym Targu - sygn. akt I Ns 425/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 425/19 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Guzik i Teresy Guzik o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 sierpnia 2013 roku na prawach ustawowej wspólności majątkowej prawa własności nieruchomości składającej się z dz. ewid. nr 3904 o pow. 0,1392 ha (której odpowiada p.gr.l.kat. 3159/1 z Kw nr NS1T/00023058/2 i p.gr.l.kat. 3160/2 z Lwh 564), położonej w Nowym Targu.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Franciszka Preisa, Annę Wilczek, Magdalenę Preis, Wiktorię Bylina (Guziak), Franciszka Stanber, Antoninę Sięka, Antoniego Zubek, Kazimierza Zubek, Michalinę Słowakiewicz, Stanisławę Więckowską, Józefa Guzik bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33960993
drukuj ogłoszenie