Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Ochotnicy - sygn. akt I Ns 797/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy trag
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 797/19 toczy się postępowanie z wniosku Jana Bandyka
o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2002 r. nieruchomości
położonej w Ochotnicy Dolnej, obr. Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działka ewid. nr 8288/1 o pow. 0,0996 ha (powstała z pgr.l.kat. 8288/1, która powstała z pgr.l.kat. 8288 z KW NS1T/00016543/7) oraz działka ewid. nr 8248/110 o pow. 0,1102 ha (powstała z pgr.I.kat. 8371/110, która powstała z pgr.l.kat. 8371/51 z KW NS1T/00016543/7).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza Anielę Rusnarczyk, Józefa Rusnarczyka, Jana Rusnarczyka, Franciszka Rusnarczyka, Stanisława Rusnarczyka, Ludwika Rusnarczyka, Kazimierza Rusnarczyka lub ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33960995
drukuj ogłoszenie