Ogłoszenie

Starosta Sieradzki zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zostaną wyłożne do wglądu projekty operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lipicze Górne oraz Burzenin

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33961627
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W SIERADZU

SzczegółySTAROSTA SIERADZKI Sieradz, dnia 17 października 2019 r.
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych
modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2019.725 z późn. zm.) Starosta Sieradzki zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3 (budynek Politechniki Łódzkiej, lokal 207) zostaną wyłożone do wglądu osób zainteresowanych następujące projekty operatów opisowo - kartograficznych:
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lipicze Górne gmina Goszczanów powiat sieradzki w terminie 06.11.2019 r. - 27.11.2019 r. (w dni robocze) w godzinach od 10°° do 14°°,
- modernizacji ewidencji gruntów z uzupełnieniem ewidencji budynków i lokali dla obrębu Burzenin gmina Burzenin powiat sieradzki w terminie 13.11.2019 r. - 03.12.2019 r. (w dni robocze) w godzinach od 10°° do 14°°.
Dokumentacja tych projektów składająca się z:
rejestru gruntów,
rejestru budynków,
rejestru lokali,
kartotek budynków,
kartotek lokali,
mapy ewidencyjnej,
opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2019.725 z późn. zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2019.393).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanych terminach z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski
w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatów opisowo-kartograficznych i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu tożsamości oraz dokumentów potwierdzających prawo do nieruchomości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
STAROSTA
Mariusz Bądzior
33961627
drukuj ogłoszenie