Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Witanowie gm. Łęczna o numerze ewidencyjnym 469/1

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33961729
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 886/19 toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Smolarza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Witanowie gm. Łęczna, stanowiącej działki gruntu o łącznej powierzchni 1,00 ha, o numerze ewidencyjnym 469/1, które znajdowały się we władaniu Bronisławy Zielińskiej - spadkobiercy ustawowym po Józefie Łuczyńskim, wzywając, aby właściciel, jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33961729
drukuj ogłoszenie