Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Stanisława Tajs zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 277/19 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Pcimiu

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33961632
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny
ogłasza, że na wniosek Stanisława Tajs zostało wszczęte
postępowanie do sygn. akt I Ns 277/19 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Pcimiu, oznaczonych jako:
- Pgr. 1778/1 powstała z podziału pgr. 1778 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6 - wchodzącej wraz z pgr. 1760/1 do dz. 1523
- Pgr. 1862/3 powstała z podziału pgr. 1862/1, która powstała z cz. pgr. 1862 i cz. pgr. 1844 objętych Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6, Pgr. 1846/9 powstała z podziału pgr. 1846/1 objętej KW KR1Y/00049225/9 i Pb. 124/3 powstała z podziału pgr. 124/1 objętej KW KR1Y/00047604/6 - wchodzące wraz z pgr. 1843, pgr. 1844/1 - do dz. 1558
- Pgr. 1783/2 powstała z podziału pgr. 1783 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6 - wchodząca wraz z pgr. 1795 - do dz. 1578
- Pgr. 1800/2 powstała z podziału pgr. 1800 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6, Pgr. 1812/4 powstała z podziału pgr. 1812/1, która powstała po zmianie oznaczenia z pgr. 1812 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6 - wchodzące wraz z pgr. 1801, pgr. 1819 i pgr. 1820 - do dz. 1592
- Pgr. 1812/2 powstała z podziału pgr. 1812/1, która powstała po zmianie oznaczenia z pgr. 1812 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6 - wchodząca wraz z pgr. 1806 - do dz. 1595
- Pgr. 1860/2 powstała z podziału pgr. 1860 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6, Pgr. 1864/3 powstała z podziału pgr. 1864/1, która powstała z cz. pgr. 1864 objętej Lwh 107 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/00000209/6 - wchodzące wraz z pgr. 1884/1, pgr. 1883 - do dz. 1650
- Pgr. 1887/4 powstała z podziału pgr. 1887/1 objętej KW KR1Y/00049225/9 - wchodząca wraz z pgr. 1857 i pgr. 1858 - do dz. 1642
- Pgr. 3164/1 powstała z podziału pgr. 3164 objętej Lwh 18 gm. kat. Pcim i KW KR1Y/0004059/7- wchodząca wraz z pgr. 1813 - do dz. 1623/3
W Lwh 107 gm. kat. Pcim prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych jako właściciele ujawnieni są: Jan Figuła syn Jana, Anna z Łopatów Nawara, Katarzyna Tais, Józef Figuła syn Mikołaja, Joanna z Dziadkowców Figuła, Katarzyna Tajs, Franciszek Tajs, Ludwik Tajs, Franciszka Tajs, Władysława Tajs, Stefania Tajs.
W dziale II. KW KR1Y/00000209/6 jako współwłaściciele ujawnieni są: Michał Bednarczyk syn Michała i Wiktorii, Stefania Bednarczyk córka Antoniego i Karoliny, Anna Nawara, Henryk Nawara syn Stanisława i Anny, Julia Nawara córka Stanisława i Anny, Józef Nawara syn Stanisława i Anny, Maria Nawara córka Stanisława i Anny, Władysław Nawara syn Stanisława i Anny, Aniela Ulman córka Michała i Ludwiki, Józef Ulman syn Franciszka i Karoliny, Katarzyna Fusowa, Józef Miguła syn Mikołaja, Joanna Figułowa, Jędrzej Figuła syn Mikołaja, Marianna Fugułowa, Katarzyna Tajsowa, Franciszek Tajs, Ludwik Tajs, Franciszek Tajs, Władysława Tajs, Stefania Tajs.
W dziale II. KW KR1Y/00049225/9 jako współwłaściciele ujawnieni są: Michał Bednarczyk syn Michała i Wiktorii oraz Stefania Bednarczykowa córka Antoniego i Karoliny.
W dziale II. KW KR1Y/00047604/6 jako właściciel ujawniony jest Paweł Ulman.
Lwh 18 gm. kat. Pcim prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych zd. KW KR1Y/00004059/7 jako właściciele ujawnieni są: Mikołaj Róg syn Michała, Karolina z Pieronów Rogowa, Anastazja z Długopolskich Strączkowa, Maria ze Strączków Ziębowa, Regina ze Strączków Druzgałowa, Władysława Strączek córka Jakuba i Reginy, Michał Strączek, Mikołaj Róg syn Michała, Karolina Rogowa, Anastazja Strączkowa, Maria Zięba i Regina Druzgałowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33961632
drukuj ogłoszenie