Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 253/19/P toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Marianie Kott

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33961642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 253/19/P toczy się
postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach przy uczestnictwie Adrianny Elizy Kott oraz Krystyny Alojzy Gmytryk-Kott o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Marianie Kott, synu Władysława i Wiktorii, zmarłym w dniu 22 kwietnia 2012 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie przy ul. Różanej 9/4.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33961642
drukuj ogłoszenie