Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 237/19/S toczy się postępowanie z wniosku Rafała Stanuch o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33961647
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny
w sprawie o sygn. akt I Ns 237/19/S toczy się
postępowanie z wniosku Rafała Stanuch o zasiedzenie nieruchomości obejmującej działkę nr 214/124, położonej w Masłomiącej, gmina Michałowice.
Właścicielem nieruchomości była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "ZRYW" w Masłomiące, która uległa likwidacji. Obecnie posiadaczem nieruchomości jest Rafał Stanuch.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33961647
drukuj ogłoszenie