Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Bosutowie - sygn. akt I Ns 1675/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33962041
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 1675/18/K toczy się
postępowanie z wniosku Władysława Kopcia przy uczestnictwie Jana Nowaka, Józefa Nowaka i Marii Ożóg o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca Władysław Kopeć wniósł o stwierdzenie, że Jan Zlezarczyk, syn Bartłomieja i Małgorzaty, nabył najpóźniej z dniem 1 stycznia 2011 r. przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonej w Bosutowie, obręb Bosutów, jednostka rejestrowa nr 194, składającej się z działki ewidencyjnej numer 450 o powierzchni 1,62 ha, powstałej z parceli budowlanej nr 10, części parceli gruntowej nr 250, parcel gruntowych numer 252/1, 252/2, 253, objętych wykazem hipotecznym Lwh 3 (gmina katastralna Bosutów), części parceli gruntowej numer 251 objętej księgą wieczystą numer KR1P/00053007/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie, parceli gruntowej numer 8/4, objętej wykazem hipotecznym Lwh Tab 5 (gmina katastralna Bosutów). W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33962041
drukuj ogłoszenie