Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Wojciecha Rykowskiego własności nieruchomości przez zasiedzenie

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33961967
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 106/19 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Rykowskiego o stwierdzenie nabycia przez Wojciecha Rykowskiego własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest udział w wysokości ? części we własności nieruchomości położonej w Przyrowej gmina Ojrzeń, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/00017514/0.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności współwłaścicieli nieruchomości lub ich zstępnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33961967
drukuj ogłoszenie