Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie własności neiruchomości położonej w Płoszowie gm. Radomsko oznaczonej nr działki 21/1

łódzkie, Płoszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33962828
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku PGK Sp. z o.o. w Radomsku, sygn. akt I Ns 1206/16, o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płoszowie,
gm. Radomsko, oznaczonej numerem działki 21/1 o pow. 0,50 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte.
33962828
drukuj ogłoszenie