Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie prawa własności nieruchomości połozonej w Ochotnicy Górnej - sygn. akt I Ns 882/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33962865
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 882/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Górnej, oznaczonej jako dz. ewid. nr 9694/14 o pow. 0,0378 ha, dz. ewid. nr 9694/17 o pow. 0,0014 ha, dz. ewid. nr 9745/2 o pow. 0,0400 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza Annę Jurkowską, Franciszka Chlipałę, Józefa Łojasa, Wojciecha Kiczyńskiego, Józefa Rusnaka, Anastazję Jurkowską, Franciszka Jurkowskiego, Władysława Jurkowskiego, Marię Piszczek, Józefa Wojciecha Piszczek, Józefa Tarchałę, Daniela Antoniego Kapłoniaka, Franciszka Łojasa, Marcina Bryjkę, Katarzynę Czajka Bryjka, Baltazara Jurkowskiego, Rozalię Forenda, Marię Jamińską, Marię Jamińską Mikołajczyk, Marię Rozeńkową, Kunegundę Jurkowską, Jana Jurkowskiego, Rozalię Jagiełównę, Annę Jurkowską, Józefę Jurkowską, Józefa Jurkowskiego, Anielę Jurkowską, Marię Jurkowską, Rozalię Jurkowską, Zofię Tomaśko, lub ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33962865
drukuj ogłoszenie