Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Janie Szmigielskim

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33963266
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-928 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki 107/109
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia III Wydział Cywilny

SzczegółySygnatura akt III Ns 86/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Janie Szmigielskim, synu Eugeniusza i Haliny, urodzonym 22 września 1977 r. w Łodzi, zmarłym w dniu 12 maja 2013 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawca: Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Botanik".
Przy udziale: Eugeniusza Szmigielskiego, Haliny Szmigielskiej, Jacka Szmigielskiego, Jarosława Szmigielskiego, Karola Szmigielskiego, Dariusza Hausmana, Kingi Polańskiej, Marcina Hausmana, Alicji Polańskiej, Mileny Hausman, Gminy Łódź.
33963266
drukuj ogłoszenie