Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Korytnie gmina Msłowice

łódzkie, Korytno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33962846
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku Wydział I Cywilny
toczy się
postępowanie z wniosku Rafała i Jadwigi małżonków Liwińskich, sygn. akt I Ns 312/19, o zasiedzenie własności nieruchomości
położonej w Korytnie, gm. Masłowice, oznaczonej numerem działki 528, o pow. 0,5922 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte.
33962846
drukuj ogłoszenie