Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Szubinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Modzelewskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157484
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 133/19


O G Ł O S Z E N I E


„Przed Sądem Rejonowym w Szubinie w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns. 133/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Modzelewskim, urodzonym dnia 6 grudnia 1945 roku w Grucznie, a zmarłym dnia 15 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy, ostatnio stale zamieszkałym Rynarzewie.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili się do Sadu Rejonowego w Szubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku."

 

drukuj ogłoszenie