Ogłoszenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił konkurs na projekty z zakresu akywizacji zawodowej osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33963649
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOlsztyn, 22 października 2019 roku
Wsparcie młodych na rynku pracy
28 października 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił konkurs na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pula środków dostępnych na finansowanie projektów przekracza 12,2 mln. zł.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisu art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli:
publiczne służby zatrudnienia (poza powiatowymi urzędami pracy),
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,
instytucje partnerstwa lokalnego.
Na co można uzyskać dofinansowanie?
Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wspierających aktywizację zawodowo-edukacyjną osób w wieku od 15 do 29 lat będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego. Projekty mogą obejmować formy wsparcia:
służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), w tym identyfikacja potrzeb uczestnika, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.
dotyczące uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym egzaminy potwierdzające kwalifikacje, szkolenia i kursy zawodowe.
służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, w tym staże, praktyki, doposażenie stanowisk pracy.
służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej, w tym finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
skierowane do osób z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością.
Kiedy złożyć wniosek?
Nabór wniosków przeprowadzimy od 28 listopada do 10 grudnia 2019 roku.
Gdzie znaleźć szczegółowe informacje o konkursie?
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej power.wupolsztyn.praca.gov.plw zakładce "Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków". Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 89 522 79 65.
33963649
drukuj ogłoszenie