Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Janusza Konefała o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kwaśniewskim Henryce Kwaśniewskiej

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33964431
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 841/19
Dnia, 25 października 2019 roku
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie sygn. akt I Ns 841/19 toczy się postępowanie z wniosku Janusza Konefała s. Mariana o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kwaśniewskim s. Andrzeja i Katarzyny zmarłym w dniu 25 października 1991 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie przy ulicy Odlewnicza 7/47, urodzonym w dniu 1 stycznia 1914 roku w Tarnawce, i Henryce Kwaśniewskiej c. Henryka i Bronisławy zmarłej w dniu 29 grudnia 2001 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Odlewnicza 7/47, urodzonej w dniu 25 czerwca 1925 roku w Lublinie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33964431
drukuj ogłoszenie