Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Andrzeja Makowskiego o zasiedzenie na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej przez Leokadię Klimczuk i Mikołaja Klimczuka udziału 1/2 Jana Kuleszy w nieruchomości

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33964804
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda 4D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 446/19 z wniosku Andrzeja Makowskiego
toczy się postępowanie o zasiedzenie z dniem 1 lutego 2008 roku na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej przez Leokadię Klimczuk i Mikołaja Klimczuka udziału 1/2 Jana Kuleszy w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem 10 o powierzchni 0, 3673 ha, położonej w Lublinie obręb 066301-1.0033 Sławinek, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00004766/3, gdzie jako właściciele wskazani są: Jan Kulesza (udział 1/2), Anna Makowska (udział 1/2i Andrzej Makowski (udział 1/4). Wzywa się wszystkich roszczących sobie prawa do nieruchomości, zwłaszcza następców prawnych Jana Kuleszy, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33964804
drukuj ogłoszenie