Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonej w Klikuszowej - sygn. akt I Ns 948/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33964995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 948/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Nowy Targ o zasiedzenie nieruchomości położonej w Klikuszowej, gm. Nowy Targ, oznaczonej jako działki ewid. nr 6016/206 i 6019/211, powstałych z części dawnej parceli 6019/134.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Ryszardę Tietze bądź jej następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33964995
drukuj ogłoszenie