Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Kruszewskim

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33965025
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Kilińskiego 10B
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku sygn. akt I Ns 26/19
o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Kruszewskim,
synu Bolesława i Zofii, ur. 30.09.1975 r. w Płocku (data znalezienia zwłok 03.03.2015 r.), ostatnio zamieszkałym w Płocku.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i udowodniły nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte przez Sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33965025
drukuj ogłoszenie