Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie działki połozonej w miejscowości Odrzykoń - sygn. akt I Ns 727/19

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33965960
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygnaturą akt I Ns 727/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Wojaszówka z udziałem uczestniczki Agaty Jucha
o zasiedzenie działki o numerze ewidencyjnym 2077 o powierzchni 0,26 ha, zabudowanej budynkiem Domu Kultury w Odrzykoniu,
położonej w miejscowości Odrzykoń przy ulicy Władysława Jagiełły 1, gmina Wojaszówka, powiat krośnieński - powstałej z pgr objętych LWH 613 oznaczonych numerami 3136/4, 3132/4, w której prawo własności ujawnione jest na rzecz: Józefa Grzybała w 1/3 części, Anny z Urbanków Grzybałowej w 1/3 części, Zofii z Guzików Grzybała w 3/18 części, Jana Grzybała w 1/18 części, Józefa Grzybała w 1/18 części, Jana Juchy w 1/72 części, Aleksandra Juchy w 1/72 części, Adama Juchy w 1/72 części, Józefa Juchy w 1/72 części oraz z p.b. 278 i pgr 3080, 3081, 3082, 3083 objętych ZD 5435, gdzie prawo własności ujawnione jest na rzecz: Katarzyny Krygowskiej z Blicharczyków w 2/8 częściach, Karoliny Urbanek z Krygowskich w 3/8 częściach, Anny Dziedzina z Krygowskich w 3/8 częściach.
Wzywa się następców prawnych wyżej wskazanych współwłaścicieli oraz wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Krośnie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
33965960
drukuj ogłoszenie