Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kokosza

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966274
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Kilińskiego 10B
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt. I Ns 702/18 toczy się postępowanie z wniosku Jacka Głowackiego o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kokosza (synu Antoniego i Antoniny) zmarłym 12 stycznia 2016 roku w Płocku, ostatnio stale zamieszkałym w Płocku. Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33966274
drukuj ogłoszenie