Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Stankiewicza

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966285
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-200 Sierpc
Ulica
Wiosny Ludów 1
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Stankiewicza z udziałem Barbary Słabkowskiej w sprawie sygn. akt I Ns 76/19 o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności zabudowanej nieruchomości położonej w Koseminie gmina Zawidz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 102 o powierzchni 0,23 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu";
Wyżej wymienione ogłoszenie zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zawidzu i na stronie internetowej Sądu przez okres 3 miesięcy.
.......................................
33966285
drukuj ogłoszenie